Mönstra på i hjärtat av göteborg!

Klättra upp för lejdarna och bli en del av historierna. Vår fartygsflotta tar dig med på en seglats genom en svunnen epok med hjälp av sjömanshistorier och fartygshistorik. Så mönstra på och gå till sjöss utan kapa förtöjningarna. Välkommen!